KẸP CÀNG CUA KHỚP NỐI
KẸP CÀNG CUA KHỚP NỐI

150,000 đ

180,000 đ

BỘ DỤNG CỤ CƠ KHÍ
BỘ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

1,250,000 đ

1,280,000 đ

MÁY DẬP GẠT TAY LOẠI NHỎ JM-32
MÁY DẬP GẠT TAY LOẠI NHỎ JM-32

1,550,000 đ

1,580,000 đ

ĐẦU DÒ PHÔI CHỐNG TỪ
ĐẦU DÒ PHÔI CHỐNG TỪ

150,000 đ

180,000 đ

ĐỤC DẸP TAY CHẮN 27x200mm
ĐỤC DẸP TAY CHẮN 27x200mm

220,000 đ

250,000 đ

BỘ ĐẦU KẸP MŨI KHOAN TARO J4330/5
BỘ ĐẦU KẸP MŨI KHOAN TARO J4330/5

2,850,000 đ

2,880,000 đ

LÒ XO MÁY PHAY TX- M4
LÒ XO MÁY PHAY TX- M4

250,000 đ

280,000 đ

DAO XỦI CÁN GỖ FO-4038
DAO XỦI CÁN GỖ FO-4038

180,000 đ

210,000 đ

CỜ LÊ ĐA NĂNG 8 INCH FO-3002
CỜ LÊ ĐA NĂNG 8 INCH FO-3002

420,000 đ

450,000 đ

CỜ LÊ ĐA NĂNG 10 INCH FO-3003
CỜ LÊ ĐA NĂNG 10 INCH FO-3003

480,000 đ

510,000 đ

MÁY ỔN ÁP 3 PHA 15KVA
MÁY ỔN ÁP 3 PHA 15KVA

9,900,000 đ

9,930,000 đ

MÁY MÀI ĐAI 4X8
MÁY MÀI ĐAI 4X8

10,500,000 đ