Điều khoản và điều kiện mua bán hàng hóa trên HotSeller

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA

HotSeller, Công bố ngày 05 tháng 05 năm 2022

1. Sự Tuân Thủ Của Bạn

Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc mua Sản Phẩm thông qua Nền Tảng HotSeller, cũng như bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh nào đối với những quy định nói trên do HotSeller ban hành vào từng thời điểm (cho dù đó là một phần của việc sử dụng Nền Tảng HotSeller hoặc liên quan đến việc mua Sản Phẩm, thay mặt cho Nhà Bán Hàng). HotSeller có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc với những thay đổi, điều chỉnh sau khi những thông báo, điều chỉnh này được công bố trên Nền Tảng HotSeller phù hợp với chính sách của HotSeller và quy định pháp luật áp dụng.

2. Nhà Bán Hàng

Nhà Bán Hàng bán các Sản Phẩm trên Nền Tảng của HotSeller. Thông tin về một Sản Phẩm cụ thể được Nhà Bán hàng bán trên Nền Tảng HotSeller được nêu rõ trên trang mô tả sản phẩm trên Nền Tảng HotSeller. Các Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng Bán cho Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của hợp đồng với Khách Hàng tương ứng:

(a) đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng (không phải HotSeller) bán, sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa Nhà Bán Hàng đó và bạn; và

(b) đối với Sản Phẩm do HotSeller bán, sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa HotSeller và bạn.

3. Giá Sản Phẩm

3.1 Giá niêm yết trên Nền Tảng HotSeller là giá sau cùng và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và chương trình ưu đãi được áp dụng. Phí vận chuyển và/hoặc phí giao hàng (nếu có), sẽ được hiển thị rõ ràng trên trang thanh toán khi Đơn Đặt Hàng được đặt.

3.2 HotSeller luôn cố gắng đảm bảo chính xác tất cả các thông tin và giá cả hiển thị cho từng Sản Phẩm, tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể có một số lỗi hoặc thiếu sót do các yếu tố khách quan. Nếu phát hiện có sai sót về giá, hệ thống sẽ tự động hủy Đơn Đặt Hàng, gửi thư điện tử và tin nhắn văn bản SMS thông báo cho bạn. Sau đó, yêu cầu hoàn tiền sẽ ngay lập tức được thực hiện (nếu Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trước).

3.3 Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng HotSeller có thể phân phối cùng một Sản Phẩm với các chính sách giá khác nhau, bạn có quyền tự do lựa chọn và so sánh ưu đãi của Nhà Bán Hàng khác nhau để lựa chọn mức giá hợp lý nhất. HotSeller sẽ không can thiệp vào chính sách giá của Nhà Bán Hàng nếu có tranh chấp.

4. Thông Tin Và Mô Tả Sản Phẩm

Trong trường hợp Sản Phẩm nhận được không giống như mô tả trên Nền Tảng HotSeller, bạn có quyền thông báo cho Nhà Bán Hàng hoặc bộ phận hỗ trợ của HotSeller càng sớm càng tốt sau khi nhận được Sản Phẩm và đồng thời, đảm bảo rằng Sản Phẩm chưa được sử dụng trước khi trả lại. Vui lòng truy cập www.hotseller.vn/chinh-sach-doi-tra-hang/ để biết quy trình áp dụng chi tiết.

5. Đặt Hàng Và Xác Nhận

5.1 Bạn có thể thực hiện Đơn Đặt Hàng bằng cách điền và gửi thông tin được yêu cầu trên Nền Tảng HotSeller. Nhà Bán Hàng sẽ không chấp nhận các Đơn Đặt Hàng được thực hiện theo bất kỳ cách nào khác. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong Đơn Đặt Hàng.

Để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả Khách Hàng, HotSeller có quyền từ chối các Đơn Đặt Hàng thuộc (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau:

(a) Các Đơn Đặt Hàng không nhằm mục đích sử dụng cá nhân, mua số lượng lớn hoặc phục vụ cho mục đích bán lại. Đối với các Sản Phẩm thuộc ngành hàng điện máy, bạn chỉ được mua tối đa hai (2) Sản Phẩm/ngày và năm (5) Sản Phẩm/tháng. Đối với các Sản Phẩm không thuộc ngành hàng điện máy, bạn chỉ được mua tối đa năm (5) Sản Phẩm/ngày và mười (10) Sản Phẩm/tháng.

(b) Nếu Khách Hàng không tuân thủ bất kỳ quy định, chính sách nào của HotSeller, HotSeller có quyền từ chối Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng cũng như đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Người Dùng HotSeller của Khách Hàng vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

(c) Khách Hàng không thể thay đổi Địa chỉ giao hàng và/hoặc địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán mà Khách Hàng đã cung cấp trong quá trình đặt hàng sau khi HotSeller và/hoặc Nhà Bán Hàng nhận được Đơn Đặt Hàng. Để thay đổi thông tin đó, Khách Hàng cần phải hủy Đơn Đặt Hàng hiện tại và đặt một Đơn Đặt Hàng mới với địa chỉ cập nhật chính xác.

5.2 Đơn Đặt Hàng là không thể hủy ngang và hủy vô điều kiện: Tất cả các Đơn Đặt Hàng sẽ được coi là không thể hủy ngang và vô điều kiện khi được gửi thông qua Nền Tảng HotSeller và Nhà Bán Hàng có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xử lý (các) Đơn Đặt Hàng đó mà không cần có thêm chấp thuận từ Khách Hàng và không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định như đã nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng, và Nhà Bán Hàng sẽ cố gắng thực hiện trên cơ sở nỗ lực hợp lý. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến quy định trên đây, Nhà Bán Hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng nào.

6. Hình thức thanh toán

6.1 Bạn có quyền thanh toán Đơn Đặt Hàng bằng phương thức (i) thanh toán khi nhận hàng hoặc (ii) thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử có trên Nền Tảng HotSeller). Đối với trường hợp Sản Phẩm được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng là thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam, bạn đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho HotSeller tiến hành các thủ tục cần thiết với ngân hàng tại Việt Nam để thanh toán cho Nhà Bán Hàng, bao gồm cả việc mua ngoại tệ và chuyển ngoại tệ cho Nhà Bán Hàng tại nước ngoài. Để tránh nhầm lẫn, HotSeller, trong mọi trường hợp, sẽ không được ghi nhận là bên nhập khẩu, xuất khẩu, ký gửi hoặc nhận ký gửi trong bất kỳ tài liệu xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào.

6.2 Thông thường, Khách Hàng có quyền lựa chọn một trong các hình thức thanh toán nêu trên khi tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, đối những Đơn Đặt Hàng có giá trị cao từ 50 triệu Đồng trở lên, Khách Hàng không thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Trong quá trình hoạt động, giá trị đơn hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

6.3 Trừ trường hợp được quy định khác và có thông báo khác bởi HotSeller, bạn sẽ không cần phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp bạn nhận được yêu cầu này từ phía HotSeller hoặc bất kỳ Nhà Bán Hàng nào, vui lòng từ chối thanh toán và thông báo với bộ phận hỗ trợ tại ĐÂY để được hỗ trợ thêm. 

6.4 Bạn đồng ý rằng bạn phải tuân theo thỏa thuận người dùng áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn. Bạn không được khiếu nại Nhà Bán Hàng hoặc bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Nhà Bán Hàng (có thể bao gồm cả HotSeller) về bất kỳ sự cố, gián đoạn hoặc lỗi nào liên quan đến phương thức thanh toán bạn đã chọn.

7. Thanh Toán An Toàn

7.1 Tất cả thông tin của Khách Hàng giao dịch trên Nền Tảng HotSeller qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán trực tuyến, Khách Hàng vui lòng lưu ý các chi tiết sau:

(a) Chỉ thanh toán trên các website, ứng dụng có chứng chỉ an toàn, bảo mật hệ thống thẻ.

(b) Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình để thực hiện thanh toán trên Nền Tảng HotSeller; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, bạn vui lòng thông báo ngay lập tức để HotSeller có thể hỗ trợ kịp thời.

(c) Kiểm tra thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

8. Thực Hiện Giao Dịch Tại Nền Tảng HotSeller

8.1 Quy trình mua sắm trên Nền Tảng HotSeller của bạn về cơ bản sẽ được thực hiện theo trình tự sau (lưu ý: các giao diện và hình ảnh dưới đây chỉ mang tính chất minh họa và giao diện này có thể thay đổi tại từng thời điểm):

 

Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD/ Cash on Delivery)

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thanh toán khi nhận hàng” trong phần “Phương thức thanh toán”.

(c) Bước 3: HotSeller gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua.

(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng HotSeller, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

 

Cách 2: Thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ” trong phần “Phương thức thanh toán”.

(c) Bước 3: Người Mua cung cấp thông tin thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để hoàn tất thanh toán cho Đơn Đặt Hàng. 

(d) Bước 4: HotSeller gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công. 

(e) Bước 5: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng HotSeller, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

(f) Bước 6: Người Mua nhận hàng. 

Đối với phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, Khách Hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng đối với các Sản Phẩm được áp dụng phù hợp với chương trình hợp tác giữa HotSeller và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của Khách Hàng. Quy trình này sẽ tuân theo quy định và hướng dẫn của từng ngân hàng và được công bố công khai trên Nền Tảng HotSeller.

 

Cách 3: Thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử của Người Mua được cung cấp bởi các đơn vị hợp tác với HotSeller

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller và đến bước thanh toán Người Mua chọn ví điện tử có liên quan được hỗ trợ trên Nền Tảng HotSeller trong “Phương thức thanh toán”.

(c) Bước 3: HotSeller gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công. 

(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng HotSeller, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

(e) Bước 5: Người Mua nhận hàng.

Lưu ý:

(a) Đối với mã mua hàng điện tử, Người Mua có thể lựa chọn nhận mã mua hàng điện tử theo hình thức thanh toán trực tuyến. Sau khi hoàn tất thanh toán, mã mua hàng điện tử sẽ được gửi tới Người Mua qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn ngay trên Nền Tảng HotSeller trong tài khoản của Người Mua hoặc email do Người Mua đã cung cấp.

(b) Trong mọi trường hợp, Khách Hàng có quyền tra cứu thông tin giao dịch qua thư điện tử đã đăng ký tại Nền Tảng HotSeller. Ngoài ra, Khách Hàng có quyền tra cứu được lịch sử giao dịch khi đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng HotSeller, vào mục Quản Lý Đơn đặt hàng. 

(c) Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa thông tin, Khách Hàng thông báo cho HotSeller tại https://hotseller.vn/newsbuy/contact .

9. Giao Sản Phẩm

9.1 Địa Chỉ: Sản Phẩm có thể được Nhà Bán Hàng giao trực tiếp, gửi qua bưu điện, hoặc được vận chuyển bởi đối tác vận chuyển được liệt kê trên Nền Tảng HotSeller đến địa chỉ đã được Khách Hàng cung cấp trong Đơn Đặt Hàng.

9.2 Theo Dõi: Bạn có thể theo dõi trạng thái giao hàng tại trang “Theo Dõi Đơn Đặt Hàng” trên Nền Tảng HotSeller.

9.3 Khung Thời Gian Giao Hàng: Bạn xác nhận rằng việc giao Sản Phẩm sẽ phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của Sản Phẩm. Nhà Bán Hàng sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giao Sản Phẩm cho bạn trong khung thời gian giao hàng được nêu trên trang thông tin nơi Sản Phẩm được đăng bán, nhưng bạn thừa nhận rằng mặc dù thông tin kho hàng trên Nền Tảng HotSeller được cập nhật thường xuyên, nhưng có thể trong một số trường hợp, Sản Phẩm có thể không có sẵn trong thời gian giữa đợt cập nhật thông tin. Tất cả các khung thời gian giao hàng được đưa ra chỉ là ước tính và có thể xảy ra chậm trễ. Nếu việc giao Sản Phẩm của bạn bị chậm trễ, HotSeller sẽ thông báo cho bạn qua thư điện tử và Sản Phẩm của bạn sẽ được gửi ngay khi Nhà Bán Hàng có hàng.

9.4 Đối với các Sản Phẩm do HotSeller trực tiếp phân phối, HotSeller, thông qua đối tác vận chuyển của HotSeller thực hiện giao hàng trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp một số khu vực bị giới hạn giao hàng được thể hiện rõ trên phần thông tin Sản Phẩm.

9.5 Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng phân phối, khu vực giao hàng có thể bị giới hạn theo thông tin cập nhật trên Nền Tảng HotSeller. Trong một số trường hợp, nếu khu vực giao hàng không được cập nhật kịp thời tại thời điểm Khách Hàng đặt hàng, HotSeller sẽ liên hệ Khách Hàng để thông báo chi tiết.

9.6 Đơn vị vận chuyển sẽ luôn cố gắng giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà đơn vị vận chuyển có thể hoặc không thể giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng do sự khác biệt trong chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng). Trong những trường hợp này, Khách Hàng vui lòng hỗ trợ đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/sảnh. Trong trường hợp Khách Hàng hướng dẫn các đại lý ủy quyền của HotSeller để Sản Phẩm của Khách Hàng đến địa điểm cụ thể như bên ngoài căn hộ hoặc theo chỉ dẫn cụ thể của Khách Hàng về địa điểm giao hàng, việc giao hàng đó sẽ do Khách Hàng chịu rủi ro và Khách Hàng chấp nhận mọi trách nhiệm và rủi ro bị mất mát, trộm cắp và thiệt hại.

10. Nhận hàng và kiểm tra

10.1 HotSeller áp dụng chính sách “Không hỗ trợ đồng kiểm khi nhận hàng”. Theo đó, Khách Hàng khi nhận hàng sẽ không được mở kiện hàng ra xem mà chỉ được kiểm tra các yếu tố bên ngoài của kiện hàng. Khách Hàng chỉ có quyền mở kiện hàng sau khi đã thanh toán đầy đủ cho nhân viên vận chuyển (đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng).

10.2 Nếu Khách Hàng phát hiện kiện hàng có dấu hiệu móp méo, không còn nguyên vẹn hoặc sai thông tin người nhận, Khách Hàng có quyền từ chối nhận kiện hàng. Đối với Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trả trước, khi Khách Hàng từ chối nhận kiện hàng, HotSeller sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được yêu cầu phù hợp của Khách Hàng.

10.3 Nếu Khách Hàng không hài lòng hoặc Sản Phẩm có vấn đề sau khi đã nhận hàng và thanh toán, Khách Hàng có quyền khiếu nại đến HotSeller trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng. Khoản thanh toán mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng sẽ được hoàn trả sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại của HotSeller đối với khiếu nại của Khách Hàng. Mọi thông tin và hướng dẫn cách khiếu nại đến HotSeller, vui lòng tham khảo thêm tại ĐÂY.

11. Rủi Ro Và Sở Hữu Sản Phẩm

11.1 Rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng vào thời điểm HotSeller giao hàng hoặc nếu bên giao Sản Phẩm vận chuyển Sản Phẩm không đúng cách, rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng tại thời điểm HotSeller giao hàng cho bên giao Sản Phẩm.

11.2 Không ảnh hưởng đến việc giao hàng và chuyển giao rủi ro đối với Sản Phẩm hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ không được chuyển giao cho Khách Hàng cho đến khi HotSeller nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản toàn bộ giá bán Sản Phẩm và HotSeller nhận được thanh toán khi đến hạn của tất cả các Sản Phẩm khác được HotSeller đồng ý bán cho Khách Hàng.

11.3 Khách Hàng đồng ý với HotSeller rằng Khách Hàng sẽ thông báo ngay cho HotSeller về bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến quyền lợi của HotSeller đối với Sản Phẩm và Khách Hàng sẽ cung cấp cho HotSeller bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sản Phẩm mà HotSeller có quyền yêu cầu tùy từng thời điểm.

11.4 Cho đến khi quyền sở hữu Sản Phẩm được chuyển cho Khách Hàng (với điều kiện Sản Phẩm vẫn còn và chưa được bán lại) HotSeller có quyền yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm cho HotSeller và trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ, HotSeller có quyền thực hiện các hành động pháp lý để yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm và đồng thời có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường thiệt hại và tất cả các chi phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý mà HotSeller phải chịu.

12. Chính Sách Về Hàng Giả, Hàng Nhái, Hàng Không Đúng Chất Lượng

12.1 HotSeller hướng đến việc cung cấp Sản Phẩm có chất lượng tốt nhất cho Khách Hàng qua các Sản Phẩm được đăng bán tại Nền Tảng HotSeller và từ chối bán các Sản Phẩm vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm sản xuất trái phép, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ).

12.2 Nhà Bán Hàng được yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của Sản Phẩm, cũng như chịu trách nhiệm trước Khách Hàng và pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Đối với các trường hợp phát hiện bất kỳ Sản Phẩm vi phạm nào, HotSeller sẽ áp dụng biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm của Nhà Bán Hàng và/hoặc có biện pháp khắc phục đối với hành vi này, tùy theo quyết định và chính sách của HotSeller.

12.3 Trong trường hợp Khách Hàng phát hiện bất kỳ Sản Phẩm vi phạm nào, vui lòng thông báo ngay cho HotSeller bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại ĐÂY để được xác thực thông tin và hỗ trợ.

13. Thay Đổi Hoặc Hủy Bỏ Giao Dịch Tại Nền Tảng HotSeller

13.1 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện trước khi Đơn Đặt Hàng được chuyển sang trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể (i) Đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng HotSeller trên Nền Tảng HotSeller, chọn phần Quản Lý đơn hàng và nhấn vào nút HỦY ĐƠN HÀNG đồng thời thực hiện các bước cần thiết theo hướng dẫn; hoặc (ii) liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng tại hotline chăm sóc khách hàng 0862363969 hoặc https://hotseller.vn/newsbuy/contact (từ 9:00 sáng đến 18:00 giờ tối) để được hỗ trợ (trong trường hợp Khách Hàng mua hàng trên Nền Tảng HotSeller mà không đăng nhập tài khoản). Lưu ý: Số hotline có thể được thay đổi tại từng thời điểm và được cập nhật trên website.

13.2 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện sau khi Đơn Đặt Hàng được chuyển qua trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể hủy Đơn Đặt Hàng bằng cách từ chối nhận kiện hàng khi được giao.

14. Hệ Quả Do Lỗi Nhập Sai Thông Tin Trên Nền Tảng HotSeller

14.1 Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi tham gia giao dịch trên Nền Tảng HotSeller. Trong trường hợp Khách Hàng nhập sai thông tin khi đăng nhập và/hoặc khi thanh toán hay bất kỳ thông tin nào khác dẫn tới việc giao dịch không thể thực hiện và/hoặc gián đoạn giao dịch, HotSeller có quyền từ chối thực hiện giao dịch mà không phải chịu trách nhiệm đối với việc hủy Đơn Đặt Hàng.

14.2 Trong trường hợp Khách Hàng liên hệ HotSeller hoặc HotSeller liên hệ Khách Hàng để xác nhận Đơn Đặt Hàng vì bất cứ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn, Đơn Đặt Hàng giá trị cao, Đơn Đặt Hàng có dấu hiệu giả mạo hoặc gian dối), nếu Khách Hàng không thể trả lời và/hoặc xác minh chính xác được những thông tin cần thiết theo yêu cầu của HotSeller thì HotSeller có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp này.

15. Chương Trình Khuyến Mại

15.1 Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, HotSeller và/hoặc Nhà Bán Hàng sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại. Thể lệ của từng chương trình khuyến mại sẽ được cập nhật trên Nền Tảng HotSeller và có thể được thay đổi bởi HotSeller tùy từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của mỗi chương trình khuyến mại vào thời điểm đặt hàng.

16. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

16.1 Trường hợp các ứng dụng, phần mềm, trình điều khiển hoặc các chương trình máy tính khác và/hoặc tất cả các chi tiết thiết kế khác, sổ tay kỹ thuật hoặc sách hướng dẫn, bản vẽ hoặc dữ liệu khác (tất cả được gọi chung là “Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm”) được Nhà Bán Hàng cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến Đơn Đặt Hàng, việc sử dụng và lưu giữ Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của giấy phép hoặc việc sử dụng (chẳng hạn như giấy phép người dùng cuối cùng, các hạn chế hoặc điều kiện sử dụng) theo quy định của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép và không được sử dụng ngoài mục đích không phù hợp với các điều khoản và điều kiện đó.

16.2 Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Khách Hàng đồng ý thêm rằng bất kỳ và tất cả Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản độc quyền của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Đơn Đặt Hàng hoặc đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của HotSeller, Khách Hàng cam kết trả lại Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và/hoặc bất kỳ bản sao nào của Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm theo yêu cầu của HotSeller.

17. Quy Định Về Bảo Mật

17.1 Nền Tảng HotSeller có các biện pháp và công cụ về bảo mật để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và việc thanh toán của Khách Hàng một cách toàn diện nhất. Thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo bảo mật tối đa. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật có yêu cầu bằng văn bản, HotSeller sẽ phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

17.2 Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. HotSeller nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật tùy theo mức độ thiệt hại.